Ahačič, Kozma. 2015. „Primeri Nekaj Sklanjatev in Spregatev V Megiserjevem Dictionarium Quatuor Linguarum 1592 – Druga Slovnica Slovenskega Jezika“. Jezikoslovni Zapiski 13 (1-2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v13i1-2.2473.