Kosi, Mateja. 2015. „Slovar Srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove“. Jezikoslovni Zapiski 16 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v16i2.2414.