Žele, Andreja. 2015. „Povedkovnik Kot Skladenjska in Slovarska Kategorija“. Jezikoslovni Zapiski 17 (1). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v17i1.2362.