Torkar, Silvo. 2015. „Predoslje in Prelosno (45 Let Pozneje)“. Jezikoslovni Zapiski 18 (2). Ljubljana, Slovenija. https://doi.org/10.3986/jz.v18i2.2334.