Legan Ravnikar, Andreja. 2023. „Jezikoslovna različnost Branke Tafra“. Jezikoslovni Zapiski 29 (1). Ljubljana, Slovenija:185-92. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.11.