Andres, Ivona. 2023. „Besedilo O Stari kmečki hiši V Slovenskih narečjih Na Avstrijskem Koroškem“. Jezikoslovni Zapiski 29 (1). Ljubljana, Slovenija:149-62. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.08.