Žibred Maruša. 2023. „Soglasniški Odrazi V novomeškem Govoru in Okolici“. Jezikoslovni Zapiski 29 (1). Ljubljana, Slovenija:127-47. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.07.