Unuk, Drago. 2023. „Fonetično-fonološki Status Fonema /v/ V Slovenskem Govorjenem knjižnem Jeziku“. Jezikoslovni Zapiski 29 (2). Ljubljana, Slovenija:37–75. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02.