Fabijanić, Ivo. 2021. „O Poskusu metodološkega Pristopa K Zapisovanju in Analizi Frazemov V Napisih Na Nagrobnikih (epitafih)“. Jezikoslovni Zapiski 27 (2). Ljubljana, Slovenija:121-42. https://doi.org/10.3986/JZ.27.2.07.