Makarova TominecIrina. 2021. „Težave Pri Usvajanju Ruskega Besedja in Novi Rusko-Slovenski Slovar Za začetnike“. Jezikoslovni Zapiski 27 (1). Ljubljana, Slovenija, 63-86. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.04.