Meterc, Matej. 2021. „Aktualna Raba in Pomenska določljivost 200 Pregovorov in Sorodnih paremioloških Izrazov“. Jezikoslovni Zapiski 27 (1). Ljubljana, Slovenija, 45-58. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.03.