Merše, Majda. 2021. „Enostavčne Povedi V Katekizmu in Abecedniku (1550) Primoža Trubarja“. Jezikoslovni Zapiski 27 (1). Ljubljana, Slovenija, 27-44. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.02.