Filipi, Goran. 2021. „Ornitonimi U Habdelićevu Dikcionaru: Divlje (šumske) Ptice“. Jezikoslovni Zapiski 27 (1). Ljubljana, Slovenija, 7-26. https://doi.org/10.3986/JZ.27.1.01.