ISJFR. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj je nadiško narečje v Italiji slovensko narečje. Jezikoslovni zapiski, v. 26, n. 1, 4 apr. 2020.