DovjakR. Razmišljanje ob prevzemanju imen iz korejščine. Jezikoslovni zapiski, v. 26, n. 1, 4 apr. 2020.