MarkežičT.; Stramljič BreznikI. Feminativne tvorjenke in njihova obrazila od 16. stoletja do danes. Jezikoslovni zapiski, v. 26, n. 1, 4 apr. 2020.