ŠekliM. Relativna in absolutna kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških izposojenk v slovenščini. Jezikoslovni zapiski, v. 26, n. 1, 4 apr. 2020.