Legan RavnikarA. Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše. Jezikoslovni zapiski, v. 25, n. 2, p. 185-191, 11.