METERC, M. Analiza frazeološke variantnosti za slovarski prikaz v eSSKJ-ju in SPP-ju. Jezikoslovni zapiski, Ljubljana, Slovenija, v. 25, n. 2, p. 33–45, 2019. DOI: 10.3986/JZ.25.2.2. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7729. Acesso em: 4 feb. 2023.