OREŠNIK, J. Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1965–1980. Jezikoslovni zapiski, Ljubljana, Slovenija, v. 24, n. 2, 2018. DOI: 10.3986/jz.v24i2.7117. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7117. Acesso em: 19 jul. 2024.