ČERNIVEC, M. Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji. Jezikoslovni zapiski, Ljubljana, Slovenija, v. 24, n. 2, 2018. DOI: 10.3986/jz.v24i2.7101. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7101. Acesso em: 18 maj. 2024.