ČernivecM. Uresničevanje dopolnjenega komunikacijskega modela pri obravnavi slovničnih tem v gimnaziji. Jezikoslovni zapiski, v. 24, n. 2, 9 dec. 2018.