KmecováS. Izrazi za strunska glasbila v komponentni sestavi slovaških in slovenskih frazemov. Jezikoslovni zapiski, v. 22, n. 2, 18 jul. 2018.