TodorovićS. Izrazi za medčloveške odnose, občutke in človekove lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre. Jezikoslovni zapiski, v. 22, n. 2, 18 jul. 2018.