OrešnikJ. Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem v obdobju 1958–1965. Jezikoslovni zapiski, v. 24, n. 1, 15 jul. 2018.