KulĨarM. Povezanost vida in vezljivosti pri netvorjenih in predponskoobrazilno tvorjenih glagolih. Jezikoslovni zapiski, v. 24, n. 1, 15 jul. 2018.