Stramljič BreznikI. Ženske ne povedo nič pametnega: jezikovnokorpusna analiza stereotipa. Jezikoslovni zapiski, v. 24, n. 1, 15 jul. 2018.