SiebenreichN. Obravnava samostalnikov druge moške sklanjatve s stališča naravne skladnje. Jezikoslovni zapiski, v. 21, n. 1, 15 jul. 2018.