TodorovićS. Romanski jezikovni elementi v šavrinskem besedilu. Jezikoslovni zapiski, v. 23, n. 1, 15 jul. 2018.