TorkarS. Notarske knjige kot imenoslovni vir (ob izidu Gradiva za slovensko zgodovino v arhivih in bibliotekah Vidma (Vdine) 1270-1405). Jezikoslovni zapiski, v. 4, n. 1, 18 avg. 2015.