Ć koficJ. Govor celjskega predmestja Gaberje. Jezikoslovni zapiski, v. 4, n. 1, 18 avg. 2015.