MAJDIČ, V. Imena vasi in mest v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski, Ljubljana, Slovenija, v. 8, n. 2, 2015. DOI: 10.3986/jz.v8i2.2623. Disponível em: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2623. Acesso em: 28 jan. 2023.