MajdičV. Imena vasi in mest v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski, v. 8, n. 2, 13 avg. 2015.