Šivic‑DularA. 13. mednarodni slavistični kongres (v podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003). Jezikoslovni zapiski, v. 9, n. 2, 12 avg. 2015.