Šivic‑DularA. Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov. Jezikoslovni zapiski, v. 9, n. 2, 12 avg. 2015.