WtorkowskaM. Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v-. Jezikoslovni zapiski, v. 11, n. 2, 7 avg. 2015.