ŠekliM. Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. Jezikoslovni zapiski, v. 11, n. 2, 7 avg. 2015.