JazbecH. Besede v Pleteršnikovem slovarju, označene kot nemške izposojenke. Jezikoslovni zapiski, v. 12, n. 2, 5 avg. 2015.