Петрович ШульгачВ. *Bъlva, *Bъlvanъ in dr. (fragment praslovanskega antroponimičnega fonda). Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.