ŠkoficJ. Narečno besedilo kot vir za imenoslovno raziskavo. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.