ŠegaA. Nekaj ugotovitev o glasovnih značilnostih vulgarnolatinskih predlog za starejše latinizme in romanizme v slovenščini. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.