SzcześniakK. Kagor, eno od skrivnostnih poimenovanj v zagovorih vračev v vzhodnoslovanskih jezikih. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.