Spinozzi MonaiL. Listanje po Lessico del dialetto sloveno del Torre/Besedišču terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja). Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.