SmoleV.; PetekU. Komentiranje leksično‑besedotvornih kart v 1. zvezku Slovenskega lingvističnega atlasa »Človek« (na primeru V617 teta in V618 ujna). Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.