PuntinM. Nekaj primerov paronomazije med slovenščino in furlanščino v furlanskih toponimih. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.