Legan RavnikarA. Izpridevniški krščanski termini v knjižni normi do srede 19. stoletja. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.