Kozar‑MukičM. Slovenska besedila v Arhivu Železne županije v Sombotelu pred 1919. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.