KeberJ. Pavle je Pavel, a ni bil Savel, tudi ni Peter in Pavel ne Peter ali Pavel ne pavliha. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.