JakopT. Besedje za bratranca in sestrično v slovenskih narečjih (po gradivu za SLA). Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.