FurlanM. K etimologiji toponima Mi’rišče »zaselek v Krajevni skupnosti Hotiza«. Jezikoslovni zapiski, v. 13, n. 1-2, 4 avg. 2015.